Voorwaarden en regels

Voorwaarden en regels voor deelname Solextochten kinderdijk

Hieronder een aantal punten van belang:

Punt 1
De deelnemer wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen.
Solextochten Kinderdijk wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Punt 2
a) De deelnemer is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de geleende Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de deelnemer of van derden.
De deelnemer zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex contant aan Solextochten Kinderdijk voldoen.

b)Bij het verzorgen van een solextocht voor grotere groepen zijn wij soms genoodzaakt om extern Solexen in te huren.In dat geval zal ook het aantal gereserveerde Solexen in rekening gebracht worden.

c) Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs of bromfietscertificaat.

Punt 3
Solextochten Kinderdijk is gerechtigd om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van Solextochten Kinderdijk.

Punt 4
Solextochten Kinderdijk is te allen tijde gerechtigd om de geleende Solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Punt 5
Bij diefstal is de deelnemer aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door Solextochten Kinderdijk niet is verzekerd voor diefstal.
Solexen zijn enkel WA verzekerd.

Punt 6
De deelnemer zal als een goed beheerder de hem verleende Solex verzorgen
en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Punt 7
Het is de deelnemer niet toegestaan de geleende Solex aan derden in gebruik af te staan.

Punt 8

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het  niet toegestaan om :
a) Met “losse handen”rijden.
b) Alcoholhoudende drank voorafgaand aan de tocht te nuttigen.
c) De trottoirbanden op en af te rijden.
d) Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
e) op de Solex gaan zitten als deze nog op de standaard staat.

Punt 9
Het deelnemen aan de Solex toertocht geschiedt geheel op eigen risico.
Solextochten Kinderdijk is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de toertocht aan deelnemer, derden en/of goederen.

Bij rijden zonder begeleiding kan een borg gevraagd worden van €50,00 / gehuurde Solex .

Bovenstaande regel is bedoeld voor rijders die al eerder bij Solextochten Kinderdijk hebben gereden en voldoende bekend zijn met het, veilig, gebruik van de Solex.

Punt 10
Er kunnen  olie- of benzinespatjes op uw kleding terechtkomen, houd hier rekening mee.
Solextochten Kinderdijk kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

© 2018 Solextochten Kinderdijk